poniedziałek 21st Październik 2019,

Ukraińska Ludowa Piosenka

Ξ Comments are off

Ой, чий то кінь стоїть / Oj, czyj to kiń stojit

posted by Ukraińskie Smaki
Ой, чий то кінь стоїть,
Що сива гривонька.
Сподобалась мені,
Сподобалась мені
Тая дівчинонька.


Не так та дівчина,
Як біле личенько.
Подай же дівчино,
Подай же гарная
На коня рученьку.


Дівчина підійшла,
Рученьку подала.
Ой, краще б я була,
Ой, краще б я була
Кохання не знала.


Кохання-кохання
З вечора до рання.
Як сонечко зійде,
Як сонечко зійде
Кохання відійде.

Oj, czyj to kiń stojit,
Szczo sywa hrywońka.
Spodobałaś meni,
Spodobałaś meni
Taja diwczynońka.


Ne tak ta diwczynońka,
Jak biłe łyczeńko.
Podaj że diwczyno,
Podaj że harnaja
Na konja ruczeńku.


Diwczyna pidijszła,
Ruczeńku podała.
Oj, kraszcze b ja buła,
Oj, kraszcze b ja buła
Kochania ne znała.


Kochania- kochania
Z weczora do rania.
Jak soneczko zijde,
Jak soneczko zijde
Kochania widijde.

Popular Posts

Ukraińskie Smaki - ludowe przysmaki i trunki, etno-zabawa, dobry nastrój

Comments are closed.

Ukraińskie KARAOKE – zapraszamy!

Ukraińskie Smaki – VIDEO

Znajdż i polub nas na Facebooku!

Zapisy na kurs