niedziela 20th Październik 2019,

Ukraińska Piosenka

Ξ Comments are off

Черемшина / Czeremszyna

posted by Ukraińskie Smaki
Знов зозулі голос чути в лісі,
Ластівки гніздечко звили в стрісі,
А вівчар жене отару плаєм,
Тьохнув пісню соловей за гаєм.


Приспів:
Всюди буйно квітне черемшина,
Мов до шлюбу вбралася калина,
Вівчаря в садочку, в тихому куточку
Жде дівчина, жде.


Йшла вона в садок повз осокори,
Задивилась на високі гори,
Де з беріз спадають вранці роси
Цвіт калини приколола в коси.


Приспів:
Всюди буйно квітне черемшина,
Мов до шлюбу вбралася калина,
Вівчаря в садочку, в тихому куточку
Жде дівчина, жде.


Ось і вечір, вівці біля броду
З Черемоша п’ють холодну воду,
А в садочку вівчаря стрічає
Дівчинонька, що його кохає.


Приспів:
Всюди буйно квітне черемшина,
Мов до шлюбу вбралася калина,
Вівчаря в садочку, в тихому куточку
Жде дівчина, жде.

Znow zozuli hołos czuty w lisi,
Łastiwky hnizdeczko zwyły w strisi,
A wiwczar żene otaru płajem,
Tiochnuł pisnju sołowej zy hajem.


Refren:
Wsjudy bujno kwitne czeremszyna,
Mow do szlubu wbrałasja kałyna,
Wiwczarja w sadoczku, w tychomu kutoczku
Żde diwczyna, żde.


Jszła wona w sadok powz osokory,
Zadywyłaś na wysoki hory,
De z beriz spadajyt wranci rosy
Cwit kałyny prykołoła w kosy.


Refren:
Wsjudy bujno kwitne czeremszyna,
Mow do szlubu wbrałasja kałyna,
Wiwczarja w sadoczku, w tychomu kutoczku
Żde diwczyna, żde.


Oś i weczir, wiwci bila brodu
Z Czeremoszy pjut chołodnu wodu,
A w sadoczku wiwczarja striczaje
Diwczynońka, szczo joho kochaje.


Refren:
Wsjudy bujno kwitne czeremszyna,
Mow do szlubu wbrałasja kałyna,
Wiwczarja w sadoczku, w tychomu kutoczku
Żde diwczyna, żde.

Popular Posts

Ukraińskie Smaki - ludowe przysmaki i trunki, etno-zabawa, dobry nastrój

Comments are closed.

Ukraińskie KARAOKE – zapraszamy!

Ukraińskie Smaki – VIDEO

Znajdż i polub nas na Facebooku!

Zapisy na kurs